مدرسه تابستانی سیستم های فتو ولتائیک در دانشگاه دلفت هلند

دانشگاه دلفت هلند یک دوره آموزشی یک هفته ای با موضوع سیستم های فتو ولتائیک را از یکم تا هشتم ژولای ۲۰۱۸ برگزار می کند.

اطلاعات بیشتر از طریق لینک زیر:

https://goo.gl/Na6yBj 

شاید به موضوعات زیر نیز علاقمند باشید:

فیلم آموزشی محاسبات تابش خورشیدی:

http://mehrtabenergy.com/rad

فیلم آموزشی سرمایش خورشیدی حرارتی:

http://mehrtabenergy.com/solac-t

فیلم آموزشی سرمایش خورشیدی الکتریکی:

http://mehrtabenergy.com/solac-e

دوره آموزشی انرژی های تجدیدپذیر و بهینه سازی مصرف انرژی در آلمان

 

 

اطلاعیه دوره آموزشی انرژی های تجدیدپذیر و بهینه سازی مصرف انرژی  در تابستان ۱۳۹۷

مرحله اول: دوره آموزشی مجازی از اول ژوئن تا پایان آگوست

مرحله دوم: ۲۴ تا ۲۸ سپتامبر در برلین با پرداخت نیمی از هزینه های اقامت و سفر به آلمان (تنها برای دوازده نفر)

اطلاعات بیشتر از طریق لینک زیر:

https://www.renac.de/projects/current-projects/geci-green-energy-center-of-iran/application-geci/

شاید به موضوع زیر نیز علاقمند باشید:

فیلم آموزشی انرژی های تجدید پذیر:

www.mehrtabenergy.com/re