سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید الکتریسیته در جهان. پایان سال میلادی ۲۰۱۷

گزارش جدید REN21 نشان می دهد که در چایان سال ۲۰۱۷، سهم سیستم های فتوولتائیک از تولید برق در جهان کمی بیش از نه درصد بوده است.

آمار سیستم های فتوولتائیک در جهان

در سال ۲۰۱۷ ظرفیت نیروگاه های فتو ولتائیک نصب شده در جهان با ۳/۲۹ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۶ به ۹/۹۸ گیگاوات رسید. در شکل زیر روند افزایش ظرفیت نصب شده و سهم کشورها یا مناطق مختلف جهان نشان داده شده است.

از این میزان، ۸/۵۲ گیگاوات سهم چین بوده است که نسبت به سال قبل از آن ۵۳ درصد رشد داشته است.

 

دومین رتبه با ظرفیت نصب شده ۸/۱۱ گیگاوات به آمریکا اختصاص داشت که کاهش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۶ را تجربه کرد.

همانطور که در خبرنامه های قبلی اشاره کردیم هند با پشت سر گذاشتن ژاپن و ظرفیت نصب شده ۶/۹ گیگاوات به رتبه سوم ارتقا یافت. این ظرفیت نسبت به سال ۲۰۱۶ که در آن تنها ۴ گیگاوات نصب شده بود ۱۴۰ درصد افزایش را نشان می دهد.

به این ترتیب، مجموع ظرفیت نصب شده سیستم های فتوولتائیک در چین و هند، ۶۳ درصد از کل ظرفیت نصب شده جهان را به خود اختصاص می دهد.

در شکل زیر سهم کشورهای پیشرو در نصب سیستم های فتوولتائیک نشان داده شده است.

 

بر طبق گزارش Solar Power Europe، ظرفیت نصب شده سیستم های فتوولتائیک در کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۷ میلادی جمعا ۶۱/۸ گیگاوات بوده که نسبت به ۷۲/۶ گیگاوات که در سال ۲۰۱۶ نصب شده بود، ۲۸ درصد افزایش را نشان   می دهد. یکی از موارد قابل ذکر در این زمینه ترکیه است که با ۷۹/۱ گیگاوات ظرفیت نصب شده در سال ۲۰۱۷ جزو کشورهای پیشرو بود.

البته در صورتی که ترکیه از لیست آمار اروپا حذف شود، ظرفیت نصب شده در اروپا افزایش قابل توجهی را نشان نمی دهد.

در ایران نیز از سال ۱۳۹۵ فعالیت های گسترده ای در مقایسه با سال های قبل از آن صورت گرفته است. علاقمندان می توانند برای اطلاع از این اقدامات به خبرنامه های قبلی ما به آدرس:

http://mehrtabenergy.com/newsletter/

یا سایت سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ایران (ساتبا) به آدرس:

https://goo.gl/Jp6yi7

مراجعه نمایند.

 

آمار سیستم های فتو ولتائیک نصب شده در جهان تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی

فتو ولتائیکبر طبق آمار دپارتمان فتو ولتائیک آژانس بین المللی انرژی، توان نامی نصب شده این سیستم ها در جهان طی سال ۲۰۱۶ میلادی ۷۵ گیگا وات(تقریبا معادل توان تولید کل نیروگاه های ایران) بوده است. به عنوان مقایسه، مقدار متناظر در سال ۲۰۰۵ میلادی، ۵۰ گیگا وات بود. این بدان معنی است که توان نصب شده در سال ۲۰۱۶ میلادی تقریبا ۵۰ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است. از این میان چین با حدود ۳۵ گیگا وات بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. به این ترتیب توان سامانه های فتو ولتائیک نصب شده در چین تا پایان سال ۲۰۱۶ به ۷۸ گیگا وات رسید. بعد از چین به ترتیب ژاپن، آلمان، آمریکا و ایتالیا به ترتیب با ۴۳، ۴۱، ۴۰ و ۱۹ گیگا وات توان نصب شده در ردیف های دوم تا پنچم قرار دارند.

بر طبق آمارهای در دسترس، توان نصب شده فتو ولتائیک در جهان تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی به ۳۰۳ گیگا وات رسید. این عدد تقریبا معادل یک و هشت دهم درصد از کل برق تولیدی در جهان است. این عدد در ایران به مراتب کمتر است.