فراخوان مناقصه تامين تجهيزات آزمايشگاه مرجع آزمون ماژول های فتوولتائيك

پژوهشگاه نیرو در سال ۱۳۹۵ مناقصه ای را برای تامین تجهیزات آزمایشگاه مرجع ماژول های فتو ولتائیک برگزار نمود. این مناقصه شامل مواردی چون شبيه ساز خورشيدي، محفظه دما-رطوبت، محفظه ماوراء بنفش، تجهيزات مانيتورينگ خروجي DC سيستم‌هاي فتوولتائيك، دستگاه تست بار مكانيكي ، دستگاه كشش كابل متحرك در زواياي مختلف، دستگاه تست لايه برداري، پرتاب كننده گلوله هاي يخي با ابعاد و سرعت مشخص به اهداف مشخص، حوضچه تست مقاومت عايقي در محيط خيس و دستگاه تست بازرسي بصري است. در حال حاضر بخشی از این تجهیزات خریداری شده اند.