فیلم وبینار سرمایش خورشیدی الکتریکی

مدت: دو ساعت
مدرس: دکتر فرزاد جعفرکاظمی
مخاطب: فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های مرتبط، کارشناسان صنایع مختلف و علاقمندان به سرمایش خورشیدی
مبلغ: ۴۹ هزار تومان  
نوع ارائه: فیلم ضبط شده دوره

فیلم وبینار سرمایش خورشیدی حرارتی

مدت: دو ساعت
مدرس: دکتر فرزاد جعفرکاظمی
مخاطب: فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های مرتبط، کارشناسان صنایع مختلف و علاقمندان به سرمایش خورشیدی
مبلغ: ۴۹ هزار تومان  
نوع ارائه: فیلم ضبط شده دوره

سایر فیلم های آموزشی

جدیدترین مقالات

الزام تامین بخشی از برق ساختمان های دولتی از تجدیدپذیرها

هیئت دولت در شهریور 1395 مقرر کرد وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غ…

تامین منابع خرید تضمینی

با افزایش مبلغ عوارض برق در بند "هـ" تبصره 6 قانون بودجه سال 13…

افتتاح اولین آزمایشگاه مرجع آزمون کلکتورها و آبگرمکن های خورشیدی

نخستین آزمایشگاه مرجع آزمون کلکتورها و آب گرم کن های خورشیدی با حضور…

مبالغ خرید تضمینی تجدید پذیرها

با تصویب وزیر محترم نیرو، نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های ت…

تشکیل ساتبا

شاید یکی از مهمترین اخبار در یک سال گذشته تشکیل سازمان انرژی ها…