دانلود خبرنامه

دموی ۳ دقیقه ای از فیلم سرمایش خورشیدی حرارتی

فیلم ضبط شده وبینار سرمایش خورشیدی حرارتی

زمان: برگزار شد (فیلم ضبط شده دوره از طریق لینک سبز رنگ زیر قابل تهیه است)
مدت: دو ساعت
مدرس: دکتر فرزاد جعفرکاظمی(www.jafarkazemi.com) 
مخاطب: فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های مرتبط، کارشناسان صنعت و علاقمندان به حوزه سرمایش خورشیدی
مبلغ: ۴۹ هزار تومان
(این هزینه بابت دریافت فایل پی دی اف ارائه و فیلم ضبط شده دوره است)
نوع ارائه: فیلم ضبط شده دوره

هدف

هدف از وبینار سرمایش خورشیدی حرارتی، آشنا کردن شرکت کنندگان با روش های متفاوتی است که برای استفاده از انرژی حرارتی خورشیدی برای تولید برودت به کار می روند. به طور کلی روش های سرمایش خورشیدی به دو دسته سرمایش خورشیدی الکتریکی و سرمایش خورشیدی حرارتی تقسیم می شوند.

نحوه ارائه دوره:

این دوره به صورت وبینار برگزار شد. فیلم ضبط شده وبینار و فایل پی دی اف ارائه وبینار،از طریق لینک سبز رنگ زیر قابل خریداری است.

در وبینار تحقیقات سرمایش خورشیدی چه مطالبی مطرح شدند؟

  • لزوم استفاده از سرمایش خورشیدی
  • مزایای استفاده از سرمایش خورشیدی
  • معرفی اجمالی دو روش حرارتی و الکتریکی در سرمایش خورشیدی و مقایسه آن ها
  • معرفی انواع کلکتورهای خورشیدی برای تولید حرارت مورد نیاز در سیستم های سرمایش خورشیدی حرارتی
  • روش های سرمایش خورشیدی حرارتی بسته (جذبی مایع و جذبی جامد)
  • روش های سرمایش خورشیدی حرارتی باز (دسیکانت مایع و دسیکانت جامد)
  • سایر روش های سرمایش خورشیدی حرارتی (سیستم اجکتوری و …)
  • معرفی برخی نمونه های تجاری شده در جهان
  • دور نمای آتی کاربرد سرمایش خورشیدی در ایران و جهان