دوره های آموزشی مبانی انرژی خورشیدی

تحقیقات انرژی خورشیدی در ایران

انرژی خورشیدی در ایران

محاسبات تابش خورشیدی

انرژی های تجدید پذیر

هدف از دوره های مبانی انرژی خورشیدی، آشنایی شرکت کنندگان در دوره فتوولتائیک یا حرارتی خورشیدی با اصول اولیه مورد نیاز در مباحث اصلی است. این دوره به صورت وبینار برگزار می شود. فیلم دوره پس از پایان دوره در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

برای اطلاع از جزئیات برگزاری این دوره ها روی عکس بالای عنوان هر دوره کلیک کنید