17 ژانویه

آیین نامه اجرایی طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف

آیین نامه اجرایی طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف موضوع بند ب ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویبنامه مصوب …

17 ژانویه

دعوت به مجمع عمومی انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران.

دعوت به مجمع عمومی انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران. اطلاعات بیشتر در لینک زیر: http://emaoi.ir/invitation-to-the-general-assembly/ از علاقمندان به عضویت در هیئت مدیره انجمن مخصوصا اعضای هیئت علمی دانشگاه ها …