17 ژانویه

دعوت به مجمع عمومی انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران.

دعوت به مجمع عمومی انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران. اطلاعات بیشتر در لینک زیر: http://emaoi.ir/invitation-to-the-general-assembly/ از علاقمندان به عضویت در هیئت مدیره انجمن مخصوصا اعضای هیئت علمی دانشگاه ها …