نمایش 1-7 از 7 نتیجه

فیلم دوره راهکارهای کاهش مصرف انرژی در سیستم های تهویه مطبوع

(0 بررسی)
37
students
0
400,000 ﷼

زمان: برگزار شد (فیلم ضبط شده دوره از طریق لینک سبز رنگ زیر قابل تهیه است) مدت: دو ساعت مدرس: دکتر فرزاد جعفرکاظمی(www.jafarkazemi.com) مخاطب: فارغ التحصیلان…

400,000 ﷼

فیلم دوره انرژی های تجدید پذیر

(0 بررسی)
36
students
0
390,000 ﷼

زمان: برگزار شد (فیلم ضبط شده دوره از طریق لینک سبز رنگ زیر قابل تهیه است) مدت: دو ساعت مدرس: دکتر فرزاد جعفرکاظمی(www.jafarkazemi.com) مخاطب: فارغ التحصیلان…

390,000 ﷼

فیلم دوره تحقیقات انرژی خورشیدی در ایران

(0 بررسی)
40
students
0
390,000 ﷼

زمان: برگزار شد (فیلم ضبط شده دوره از طریق لینک سبز رنگ زیر قابل تهیه است) مدت: دو ساعت مدرس: دکتر فرزاد جعفرکاظمی(www.jafarkazemi.com) مخاطب: فارغ التحصیلان…

390,000 ﷼

فیلم دوره سرمایش خورشیدی حرارتی

(0 بررسی)
36
students
0
490,000 ﷼

زمان: برگزار شد (فیلم ضبط شده دوره از طریق لینک سبز رنگ زیر قابل تهیه است) مدت: دو ساعت مدرس: دکتر فرزاد جعفرکاظمی(www.jafarkazemi.com) مخاطب: فارغ التحصیلان…

490,000 ﷼

فیلم دوره محاسبات تابش خورشیدی

(0 بررسی)
41
students
0
490,000 ﷼

زمان: برگزار شد (فیلم ضبط شده دوره از طریق لینک سبز رنگ زیر قابل تهیه است) مدت: دو ساعت مدرس: دکتر فرزاد جعفرکاظمی(www.jafarkazemi.com) مخاطب: فارغ التحصیلان…

490,000 ﷼

فیلم دوره انرژی خورشیدی در ایران

(0 بررسی)
36
students
0
390,000 ﷼

زمان: برگزار شد (فیلم ضبط شده دوره از طریق لینک سبز رنگ زیر قابل تهیه است) مدت: دو ساعت مدرس: دکتر فرزاد جعفرکاظمی(www.jafarkazemi.com) مخاطب: فارغ التحصیلان…

390,000 ﷼

فیلم دوره سرمایش خورشیدی الکتریکی

(0 بررسی)
33
students
0
490,000 ﷼

زمان: برگزار شد (فیلم ضبط شده دوره از طریق لینک سبز رنگ زیر قابل تهیه است) مدت: دو ساعت مدرس: دکتر فرزاد جعفرکاظمی(www.jafarkazemi.com) مخاطب: فارغ التحصیلان…

490,000 ﷼