28 مهر

فیلم دوره محاسبات تابش خورشیدی

زمان: برگزار شد (فیلم ضبط شده دوره از طریق لینک سبز رنگ زیر قابل تهیه است)
مدت: دو ساعت
مدرس: دکتر فرزاد جعفرکاظمی(www.jafarkazemi.com)
مخاطب: فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های مرتبط، کارشناسان صنایع مختلف و علاقمندان
نوع ارائه: فیلم ضبط شده دوره

28 مهر

فیلم دوره انرژی خورشیدی در ایران

زمان: برگزار شد (فیلم ضبط شده دوره از طریق لینک سبز رنگ زیر قابل تهیه است)
مدت: دو ساعت
مدرس: دکتر فرزاد جعفرکاظمی(www.jafarkazemi.com)
مخاطب: فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های مرتبط، کارشناسان صنایع مختلف و علاقمندان
نوع ارائه: فیلم ضبط شده دوره

27 مهر

فیلم دوره سرمایش خورشیدی الکتریکی

زمان: برگزار شد (فیلم ضبط شده دوره از طریق لینک سبز رنگ زیر قابل تهیه است)
مدت: دو ساعت
مدرس: دکتر فرزاد جعفرکاظمی(www.jafarkazemi.com)
مخاطب: فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های مرتبط، کارشناسان صنایع مختلف و علاقمندان
نوع ارائه: فیلم ضبط شده دوره

30 شهریور

مقالات

MehrtabEnergy شهریور 30, 1397 دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران MehrtabEnergy شهریور 30, 1397 سی و دومین دوره کنفرانس بین المللی برق MehrtabEnergy شهریور 30, 1397 دوره آموزشی …